Innovoimalla yritys kasvuun!

Yritysten ja organisaatioiden täytyy uusiutua jatkuvasti säilyakseen kilpailukykyisinä ja elinvoimaisina.  Kilpailussa asiakkaiden suosiosta ratkaisee yrityksen kyky tuottaa asiakkaiden tarpeisiin sopivia ratkaisuja kilpailukykyisesti. Pelkkä jäljittely ei tässä kisassa vie pitkälle, vaan menestykseen tarvitaan innovaatioita.

Mikko Mäntynevan kirjassa Kasvua innovaatioista tarkastellaan yrityksen kasvustrategiaa ja erilaisten innovaatioiden roolia sen toteuttamisessa.  Kirjassa vastataan muun muassa kysymykseen, miten innovointia ja sitä tukevaa yrityskulttuuria voidaan kehittää, voidaanko innovointia johtaa ja kuinka ideat jalostetaan innovaatioiksi.

Kasvua innovaatioista ilmestyi 12.9.2012.

Vastaa