ICT tyhmentää, ATK valistaa?

”Tuo on tekniikkaa, en minä siitä voi mitään ymmärtää!”

Kuulostaako tutulta? Kun yrityksessä esimerkiksi uudistetaan tietojärjestelmiä, kootaan asiantuntemus yhteen tarkoituksena kartoittaa työprosessit ja tiedonkulku sekä tiedontarpeet. Lähtökohtana on kehittää tietojärjestelmästä sellainen, joka varmasti ottaa huomioon kaikkien tarpeet ja auttaa työtehtävien hoitamisessa mahdollisimman pitkälle. Yhdeltäkään liiketoiminnasta kootulta työntekijältä ei edellytetä minkäänlaista teknologiaosaamista. Tästä huolimatta kartoitustyön kuluessa kädet nousevat pystyyn työprosessien ja tiedonkulun kuvaamisessa, kun se muuttuukin yht’äkkiä monen mielestä liian tekniseksi.

Jos ei haluta tai jakseta kuvailla omia työprosesseja ja käsitellyn tiedon kulkua, pidetään työtä yhtäkkiä tietokoneohjelman koodaamiseen verrattavana teknisenä ponnistuksena. Ei se näin kuitenkaan ole. Jokaisen on viimeistään nykypäivänä ymmärrettävä, mitä työssään tekee, mitä tietoja käsittelee ja mistä tiedot saa sekä mihin tiedot menevät.

Syytän ”liiasta teknisyydestä” terminologiaa: 80-luvulta tähän päivään mennessä olemme nähneet automaattisen tietojenkäsittelyn (ATK) muuttuvan ensin tietotekniikaksi, sitten lyhenteeksi IT (Information Technology; tietotekniikka) ja lopulta ICT:ksi (Information and Communication Technologies), joista viimeisen voi suomentaa usealla tavalla, joko tieto- ja viestintätekniikka tai vaikkapa konsulttisuomella informaatio- ja kommunikaatioteknologiat.

IT ja ICT eivät kerro termeinä mitään muuta, kuin että ”se on jotain hienoa teknistä diplomi-insinöörin pätevyyden vaativaa”. ATK sen sijaan kertoo: automaattinen tietojenkäsittely. Kokeilkaa palastella tätä osiin, niin seuraavat projektit voivat sujua jouhevammin. Liiketoiminnalle kuuluu tieto ja tekniikalle sen automaattinen käsittely. Ei se sen vaikeampaa ole.

Tekniikan ja liiketoiminnan vuoropuhelun helpottamisessa voi auttaa vaikkapa Markku Kurjen teos Pk-yrityksen tietotekniikka käytännönläheisesti.

Vastaa