YT-neuvottelut: kuka jää ja kuka lähtee?

Ikävän monessa suomalaisessa työpaikassa käydään näinä aikoina YT- neuvotteluja. Jokainen prosessissa mukana oleva työntekijä joutuu miettimään omaa kohtaloaan. Jos vähennyksiin mennään, miten valitaan kuka jää ja kuka joutuu lähtemään? Tätä kysymystä pohdittiin äskettäin HBR-blogissa jakamalla työntekijät neljään ryhmään:

1) Tähdistä pitävät kaikki. He tekevät työnsä erinomaisesti ja vieläpä organisaation kulttuuria tukevalla tavalla.

2) Potentiaalit tekevät asiat oikealla tavalla ja vahvistavat yrityksen kulttuuria, mutta heidän suorituksensa ei ole vielä huipputasolla. Saadessaan tukea he ovat yrityksen tulevia tähtiä.

3) Zombien suoritus ei ole kovin hyvä, eikä hän myöskään tue organisaation kulttuuria. Hänen asenteensa työhön on joko välinpitämätön tai negatiivinen. Toisaalta zombie ei myöskään aiheuta kovin paljon vahinkoa, koska hänen uskottavuutensa kollegoiden silmissä on rajallinen.

4) Vampyyrit ovat työssään erinomaisia ja heillä on sen vuoksi valtaa. Heidän toimintatapansa esim. yhteistyön ja työntekijöiden keskinäisen kunnioituksen osalta on kuitenkin vastoin organisaation pelisääntöjä. Ajan myötä vampyyrit saavat joukon seuraajia, jotka jakavat heidän yrityksen tavoitteista poikkeavat arvonsa.

Tunnistatko näitä ryhmiä? Kenen pitäisi lähteä ja kuka joutuu käytännössä lähtemään?

YT-neuvottelut ovat jokaiselle osallistujalle raskas kokemus. Myös työlainsäädäntö vaikuttaa keskeisesti siihen, mihin henkilöstöryhmiin mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuvat. Sitä puolta valottaa pian ilmestyvä kirja Yhteistoimintalaki käytännönläheisesti. Lääkkeitä neuvottelujen keskellä väkisinkin rakoilevan yhteishengen parantamiseen voi hakea Tony Dunderfeltin kirjasta Konttorikemiaa.

– Antti-Pekka Hulkko

Vastaa