Työpaikan ongelmatilanteita voi ennaltaehkäistä

Ratkaise tyopaikan ongelmatilanteetYlikuormittumista, sopimatonta käytöstä ja syrjiviä käytäntöjä. Työpaikoilla esiintyvät ongelmatilanteet ovat moninaisia. Aina ei asioita hoideta juridisesti oikein ja kohdella työntekijöitä tasavertaisesti. Tällaisilla asioilla on vaikutusta myös työnantajamielikuvaan: kukaan ei halua mennä töihin yritykseen, jolla on epäreilun työnantajan maine.

Onko kyse tiedon puutteesta vai tahallisesta törttöilystä? Ihmiset eivät välttämättä tarkoituksella aiheuta ongelmia, vaan kyse voi olla siitä, etteivät lain edellytykset ole selvillä eikä yhteisistä pelisäännöistä ole sovittu. Säännöt pitää myös tuoda julki, jotta niitä voi noudattaa.

Työnantajan on tärkeää tutustua lain vaatimuksiin ja pitää huolta että työpaikalla toimitaan niiden mukaan. Oikeanlainen ennakointi helpottaa huomattavasti arjen sujumista työpaikoilla, vaikka ei poistakaan kaikkia ongelmatilanteita. Eteen tulee aina yllätyksiä.

Tilanteiden ennakointia painottaa Hanna Skurnik-Järvinen, jonka kirjasta Ratkaise työpaikan ongelmatilanteet on juuri julkaistu uudistettu toinen painos. Kirjan näkökulma on työoikeudellinen, ja se auttaa etupäässä esimiehiä ja henkilöstöhallinnon ammattilaisia arvioimaan tilanteita ja varautumaan niihin ennalta sekä tarjoaa työkaluja jo syntyneiden ongelmien ratkaisuun. Uudessa painoksessa on huomioitu lainsäädännössä tapahtuneet muutokset, joita on tullut työterveyshuoltoon ja sairauspoissaoloihin liittyviin työnantajan velvoitteisiin.

Juridisissa ongelmissa kannattaa tutustua oikeuskäytännön tapauksiin, jotka määrittävät ratkaisuja eri tilanteisiin. Asiaan liittyvää oikeuskäytäntöä on runsaasti mukana Skurnik-Järvisen kirjassa. Oikeustapauksissa on voitu käsitellä samanlaisia tilanteita, joita omalla työpaikallasi käydään juuri läpi. Julkistetut oikeustapaukset löytyvät Finlex-lakitietokannasta osoitteesta www.finlex.fi.

Vastaa