IT-investoinnit voi saada myös tuottamaan

Tuottava ITIT-ratkaisut ovat keskeinen osa liiketoimintaa. Monissa yrityksissä IT-investoinneista ei kuitenkaan saada irti toivottuja hyötyjä, vaan päinvastoin rahat valuvat hukkaan. Toiminnan tehostamisen sijaan investoinnit saattavat jopa vähentää tuottavuutta: työt seisovat, ja työntekijöiden motivaatio ja työteho alenevat.

Aalto-yliopiston tutkimuksessa on todettu, etteivät tietotekniikkainvestoinnit useinkaan paranna tuottavuutta suunnitellulla tavalla. Vuodessa IT-investointeihin hukataan Suomessa satoja miljoonia, jopa miljardi euroa, koska odotettuja hyötyjä ei saavuteta.

Usein yrityksen ohjeistus on riittämätöntä, eivätkä työntekijät yksinkertaisesti osaa käyttää uusia ohjelmia. Työpaikalle hankittu uusi hieno tietotekniikka on turhaa, jos kukaan ei tiedä miten sitä hyödynnetään. Paljon olisi varmaan tehtävissä henkilökunnan koulutuksen avulla. Myös työmotivaatio voisi parantua, jos järjestelmät tulisivat tutuksi.

Yritykset jakautuvat vahvasti jyviin ja akanoihin sen suhteen, miten IT-investointeja osataan hyödyntää. Vaikka suuri osa yrityksistä hukkaa rahaa, pieni osa onnistuu parantamaan tuottavuutta niidenkin edestä. Tuoreen MIT Sloan Management Review’ssa julkaistun tutkimuksen mukaan IT-investoinnit ovat kannattavampia kuin mainontaan tai tuotekehitykseen tehdyt panostukset ja lisäävät myyntiä 12-kertaisesti investointiin nähden.

Tietotekniikkaan kannattaa investoida, koska oikeasti toimiva IT tarkoittaa myös toimivia palveluita, tyytyväisiä asiakkaita ja tehokkaampaa tuotantoa. Hyötyjen saavuttaminen kuitenkin edellyttää, että IT:tä johdetaan yrityksessä oikein. Martti Kouhin uutuuskirja Tuottava IT käsittelee IT:n johtamista liiketoiminnan näkökulmasta. Kouhin mukaan IT tuottaa rahaa, jos sitä johdetaan strategisesti ja liiketoiminnan kautta – ja hukkaa rahaa, jos ei johdeta.

Helpommin sanottu kuin tehty?

Vastaa