Facebook tietää sinusta kaiken

Tai ainakin se tietää sinusta enemmän kuin monet ystäväsikään. Joka kerta kun tykkäät, jaat tai päivität, tieto tallentuu Facebookin valtavaan tietopankkiin. Palvelu kerää meistä kaiken saatavilla olevan tiedon ja myy sen eteenpäin mainostajille.

Tämä ei välttämättä tunnu kaikista mukavalta. Ongelma on vain se, että melkein kaikki ovat Facebookissa, ja ihminen usein haluaa olla siellä missä muutkin.

Tämän vuoksi myös monet yritykset ovat menneet Facebookiin ja ottaneet käyttöön muita sosiaalisen median palveluita. Silloin kannattaa muistaa, että ei siellä voi tehdä ihan mitä vain. Käyttöä rajoittavat sopimusehdot, mutta myös lainsäädäntö. Esimerkiksi mainoskampanjoiden toteutuksessa on noudatettava palvelun käyttöehtoja, tai palvelulla on oikeus poistaa sisältö. Myös muun muassa tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja on otettava huomioon.

sosiaalisen median lait_markkinointikansiPääsääntöisesti sosiaalisessa mediassa on voimassa sama lainsäädäntö kuin muussakin verkkoviestinnässä, mutta toimintaympäristö on erilainen, ja uudet pelisäännöt ovat tarpeen. Työpaikoilla on luotava toimintaohjeet sosiaalisen median käytöstä.

Sosiaalista mediaa koskeva lainsäädäntö on koottu kansien väliin Lakimiesliiton Kustannuksen uutuuskirjassa Sosiaalisen median lait. Kirjassa selvitetään muun muassa, miten viestintään liittyvää lainsäädäntöä sovelletaan sosiaalisen median viestintätapahtumaan ja miten yritysten on huomioitava esimerkiksi tietosuoja toimiessaan yhteisöpalveluissa. Sosiaalista mediaa käsitellään kirjassa myös työsuhteen, työnantajan ja työntekijän näkökulmasta. Mistä asioista työntekijä voi viestiä sosiaalisessa mediassa työtehtäviä hoitaessaan, ja miten hän voi käyttää sosiaalista mediaa työaikana ja vapaalla? Oikeustapausten valossa tarkastellaan, missä määrin työntekijä voi tiedottaa työpaikan asioita julkisuuteen ja esittää niistä omia käsityksiään ja missä menee sopimattoman menettelyn raja.

Kai tunnet jo käsitteen ”Facebook-potkut”?

Vastaa