Suomalainen työkulttuuri on autistinen

Lasse Wendelinin kirja Ihmisen aika – johtajan sielu ja sisu julkistettiin Finlandiatalossa Uudista ja uudistu -messuilla 26.9. Paikalla oli innostunut joukko ihmisläheisestä johtamisesta kiinnostuneita kuulijoita.

Wendelin puhui tilaisuudessa vuorovaikutusyhteiskunnan uudesta tulemisesta. Tieto on vallannut alaa siinä määrin, että olemme unohtaneet olla oikeasti läsnä toisillemme. Luotamme liikaa mittauksiin ja tilastoihin – tietoon, jota on kaikkialla tarjolla. On aika palata alkujuurille: ihmisen tasolle. Kommunikaatio kun on merkittävää vasta silloin, kun se koskettaa tunteitamme.

ihmisen aika

Tilaisuudessa Wendelin kysyi: miksi suomalainen työkulttuuri on tunteiltaan autistinen? Tällä hän viittasi siihen, ettei tunteista haluta työpaikoilla puhua eikä niitä haluta näyttää. Tunnetieto ei ole hierarkian huipulla. Hänen kokemuksensa konsulttina on, ettei ihmisiä oikeastaan kuunnella työpaikoilla. Tällöin työntekijät eivät myöskään uskalla kertoa, miltä heistä tuntuu ja miten se vaikuttaa heidän toimintaansa.

Onko tämä ”autistisuus” myös yksi syy siihen, miksi Suomessa ei ole osattu rakentaa samanlaisia menestysbrändejä kuin länsinaapurimme Ikea ja H&M ovat? 27 vuotta elämästään Ruotsissa asuneen Wendelinin mukaan erot maiden johtamiskulttuureissa ovat selviä.

Wendelin toi esiin johtoryhmien yleisen ongelman: ylätasolla kuvitellaan, että ollaan jo perillä. Johtajat pyytävät usein apua seuraavan tason toiminnan korjaamiseen. Johtajan kasvun edellytys onkin aina se, että johtaja itse haluaa kehittyä ja muuttua. Sitä kautta hän näyttää esimerkkiä myös muille.

Wendelinin mukaan johtajan on oltava valmis näyttämään esimerkkiä, minkä ihmiset palkitsevat katsomalla asioita uudesta näkökulmasta ja muuttamalla toimintatapojaan. Johtajan tehtävä on saada ihmisten aivot, tunteet ja kädet tukemaan muutosta.

Lasse Wendelin työskentelee perustamassaan Prime Coaching & Consultingissa ja toimii työyhteisöjen valmentajana ja yritysjohdon sparraajana. Wendelin opiskelee tällä hetkellä muun muassa ratkaisukeskeistä terapiaa, sillä hän haluaa kehittyä työssään ja löytää lisää työkaluja konsultin tehtäviinsä.

Vastaa