Hei taloushallinnon ammattilainen! Lue välillä lakia!

Jukka Koivumäki

Jukka Koivumäki

Joskus pääasiat unohtuvat jopa kokeneilta konkareilta niin alalla jos toisella. Rutinoitunut taloushallinnon ammattilainen saa varmasti paljon aikaiseksi hyvillä työskentelytavoillaan, mutta joskus voi unohtua se tärkein, eli tiedon oikeellisuuden tarkistaminen.

– Kun lakia sovelletaan työpaikoilla erilaisiin käytännön tapauksiin käyttäen erilaisia oppaita ja kommentaareja, on välillä on hyvä tarkistaa lakitekstistä, kuinka pitkälle laista annettua ohjetta voi soveltaa omassa työssään ja mitä käsiteltävästä asiasta on alun perin laissa kirjoitettu, sanoo Jukka Koivumäki, joka työskentelee veroasiantuntijana Helsingin seudun kauppakamarilla.

Taustan tarkistaminen auttaa ymmärtämään omaa käsiteltävää tapausta laajemmin ja kehittää tällä tavoin asioiden välisten suhteiden tuntemusta.

Apu tarkistamisessa voi olla esimerkiksi monelle kirjanpitäjälle tarpeen, ja oikea tieto pitäisi saada katsottua vaivattomasti muun työn ohessa. Uusi Yrityksen verolait -verkkopalvelu on selkeästi jäsennetty teos, josta alkuperäisen tiedon voi käydä nopeasti tarkistamassa.

– Selkeän ryhmittelyn ja otsikoinnin vuoksi yrityksen verolait -palvelu on havainnollinen kokonaisuus. Siitä näkee helposti eri lakipykälät, koska tuotteen jaottelu on visuaalisesti hyvin selkeä. Tästä syystä palvelu on myös helppokäyttöinen, Koivumäki lisää.

Yrityksen verolait -verkkopalvelu on täydentävä tuote esimerkiksi KauppakamariTiedon muille taloushallinnon tietopalveluille, kuten Verolle, Alville. Kirjanpidolle ja Yhtiöoikeudelle. Näissä lakitekstit on esitetty hyvin käytännönläheisessä muodossa, ja tuotteet sisältävät paljon selkeitä esimerkkejä erilaisista tapauksista, joita on helppo soveltaa omaan työhön. Yrityksen verolait puolestaan antaa hyvän taustamateriaalin verrata omaa käsiteltävissä olevaa tapausta alkuperäiseen lakitekstiin, jossa määritellään sallitut rajat, joiden puitteissa voidaan toimia.

Lokakuussa ilmestynyttä Yrityksen verolait -verkkopalvelua päivitetään jatkuvasti. Tuote sisältää kirjanpitoa koskevien säädösten lisäksi kaikki yritystoiminnan kannalta keskeisimmät verosäädökset ajantasaiseksi toimitettuna ja aihealueittain ryhmiteltynä.

Tuote on saatavana myös kirjana.

Vastaa