Miksei juristeja voi ymmärtää?

Kuva

Puolisentoista vuotta sitten ystäväni pyysi apua. Hän opiskeli valtiotieteellisessä, ja opintoihin kuului pakollinen kurssi valtiosääntöoikeutta. Muistan, miten vaikeaa hänen oli tulkita luentokalvoja – niihin sisältyi niin paljon epäselviä termejä, että kokonaisuus muuttui hepreaksi. Kalvoissa puhuttiin paljon esimerkiksi ”oikeusjärjestyksestä”; ystäväni tulkitsi tämän merkitsevän eduskunnan lainsäätämisjärjestystä. Oikeusjärjestys tarkoittaa kuitenkin (rankasti yksinkertaistaen) sitä kokonaisuutta, jonka lait, oikeustapaukset jne. muodostavat.

Jokaisella tieteenalalla on oma jargoninsa, jota ulkopuolisten on vaikea ymmärtää. Oikeustieteessä tyypillistä on se, että suuri osa juristien käyttämästä jargonista kuulostaa ymmärrettävältä myös ulkopuolisen korviin – vaikkemme tietäisi, mitä tarkoittavat ”oikeusjärjestys”, ”saanto” tai ”tuottamus”, ne voi kuvitella ymmärtävänsä. Maallikoille kirjoittavan juristin onkin varottava, ettei käytä yleiskielisiltä kuulostavia termejä selittämättä niiden todellista sisältöä. Erityisen tärkeää tämä on pääsykoekirjoissa: niiden tulisi olla ymmärrettäviä myös niille, joilla ei ole valmennuskurssin opettajaa apunaan.

Juristien kielenkäytössä on minusta muutenkin paljon petrattavaa. Me juristit imemme oikeustieteellisessä ja työelämässä koukeroisen kirjoitustavan – ja kuvittelemme, että niin oikeasti tarvitsisi kirjoittaa. Muistan, kun luin Jukka Kemppisen bloggauksen ”Arvoisa Kotus”. Siinä hän toteaa, että viranomaisen päätös voisi esimerkiksi olla seuraavanlainen:

Ette saa työmarkkinatukea. Uudestaan voitte hakea tukea milloin haluatte. Hakemukset käsitellään kiireellisyysjärjestyksessä. Käsittelyaika on tällä hetkellä noin kaksi kuukautta.

Perustelut:

Lait ja lainkohdat:

Tämä avasi silmäni: koukeroisuudessa ei ole mitään maagista voimaa. Me voisimme kirjoittaa yksinkertaisemmin. Nyt vain piiloudumme monimutkaisuuden taakse. Tämän sanomiseen ääneen vaadittiin professorin arvovalta.

Tämänkaltaisista pohdinnoista lähti osaltaan ajatukseni kirjoittaa kirja Haluatko juristiksi?, jossa pyrin lausumaan ääneen oikeustieteen hiljaista tietoa. Ajatus oli tarjota yleinen, helppotajuinen johdatus oikeustieteeseen, sen opiskeluun, juristien työhön ja pääsykokeeseen. Käyn aika paljon läpi oikeustieteen kielenkäyttöä, ja pyrin auttamaan lukijoita sen ymmärtämisessä. On tietysti jossain määrin surullista, että kirjaani ylipäätään tarvittiin, mutta toivon mukaan se täyttää tehtävänsä.

Visa Kurki

Vastaa