Henkilöstö on tärkein voimavaramme!

”Henkilöstö on tärkein voimavaramme!” Tämä lause kuuluu usein muodossa tai toisessa yritysjohdon puhuessa henkilöstölleen. Miten se sitten käytännössä näkyy yrityksen arjessa?

Henkilöstösuunnitelmia ei pitäisi tehdä vain siksi, että ne on lain mukaan pakko laatia. Niihin kannattaa panostaa ja niitä hyödyntää henkilöstötyön työkaluina.

Henkilöstösuunnitelmia laaditaan ja tulee laatia eri näkökulmista: suunnitelman keskiössä voi olla työhyvinvointi, tasavertainen kohtelu tai henkilöstöresurssien käyttö. Suunnitelmat myös jakavat tietoa yrityksen sisällä.

Tutkimusten mukaan näyttäisi olevan niin, että isossa osassa yrityksiä suunnitelmia ei ole tehty. Näin siitä huolimatta, että lähes kaikissa yrityksissä henkilöstön katsotaan olevan tärkein tekijä, jonka avulla yritys menestyy.

Suunnitelmien laatiminen ei takaa hyvän henkilöstöpolitiikan toteutumista tai maksimoi henkilöstöresurssin tehokasta ja tuottavaa käyttöä. Niiden tekeminen on kuitenkin hyvä alku.

Työpaikan henkilöstösuunnitelmat käytännönläheisesti -kirjaan on koottu yrityksen henkilöstöön liittyvät suunnitelmat. Kirjan avulla henkilöstösuunnitelmien tekeminen on helppoa. Kun suunnitelmat on laadittu, toteuttaminen on vain seuraava askel. Seuranta taas hoituu helposti suunnitelmissa valittujen mittareiden avulla. Ja koko tämä prosessi pitää huolta yrityksen tärkeimmästä voimavarasta.

– Hanna Skurnik-Järvinen, kirjoittaja, Työpaikan henkilöstösuunnitelmat käytännönläheisesti

Vastaa