Jaana Villanen: Tuotekehityksessä emme voi ratkoa tulevaa menneen ajan opeilla

villanen-jaana-1-rajattu

– Suurin ongelma suomalaisten yritysten tuotekehityksessä on se, ettei selvitetä yrityksen missiota, visiota ja arvoja, sanoo Tuotteista tähtituotteita -kirjan kirjoittaja, erikoisjuristi Jaana Villanen, joka on pitkän linjan tuotekehittäjä, aiheen kouluttaja ja mentori.

Hän haluaa selvittää, miten yritykset voisivat paremmin toimia muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa kilpailu on koventunut ja vaatii jatkuvaa analysoimista ja kouluttautumista.

– Hämmästyksekseni olen saanut huomata, että 87 prosenttia pk-yrityksistä ei tee lainkaan kirjallista liiketoimintasuunnitelmaa. Monet asiat ja niiden kehittäminen lähtee perusasioista, joita ei mietitä riittävän tarkasti, jotta ymmärrettäisiin oman olemassaolon mahdollisuudet, hän toteaa.

Villasella on monipuolinen tausta, joka antaa hyvät lähtökohdat konsultoida erilaisia yrityksiä näiden tuotteista ja palveluista. Kokemuksensa pohjalta hän kirjoitti juuri ilmestyneen teoksensa, joka on jatkoa yhdessä Maaretta Tukiaisen kanssa kirjoitetulle Huippunaiset. Menestystarinoita -kirjalle.

Hänen mukaansa emme voi ratkoa tulevaisuuden ongelmia menneen ajan opeilla, ja siitä Villanen on puhunut jo pitkään koulutuksissaan ja luennoillaan eri puolilla Suomea. Koska maailma muuttuu vinhaa vauhtia, paikoilleen ei voi jäädä, ja Villasen katse on taas jo tulevaisuudessa. Kun Tuotteista tähtituotteita -kirjaan hän kokosi tietoa tuotekehityksestä koko organisaation näkökulmasta, jatkossa hän haluaa selvittää, millainen on yksilö, joka tarttuu tuotekehitykseen ja ideoimiseen, vie ajatuksiaan eteenpäin ja saavuttaa muiden huomion ja kyvyn innoittaa toiset mukaansa yhteiseen kehittämiseen.

– Tulevaisuudessa meidän kaikkien on oltava enemmän tietoisia siitä, miten pysymme kehityksessä mukana ja teemme yhteistyötä työtoveriemme ja yhteistyökumppaniemme sekä muiden yritysten kanssa. Tässä on valtava haaste, mutta myös hieno potentiaali, jota Suomen kokoisessa maassa ei kannata tai ylipäätään edes voida hukata, hän selvittää.

Villasella siis riittää tehtävää, jotta hän saa oman missionsa suoritettua, sillä visioita paremmasta hänellä riittää ja niiden puolesta hän haluaa puhua rehellisesti asiakkailleen, oppilailleen ja kuulijoilleen heitä samalla ymmärtäen ja tarkasti kuunnellen ja myötäeläen.

– Tärkeää on myös se, miten vastapuolelle asiansa esittää. On osattava puhua asiakkaan kieltä ja aistittava, miten hän on asiaa miettinyt. Lisäksi meillä on oltava samanlaista asennetta kuin yrittäjillä parhaimmillaan, ja se antaa miellyttävän lisämausteen omaan työhöni, josta nautin joka päivä suunnattomasti, hän sanoo.

Teksti: Taina Parviainen, KauppakamariTiedon päätoimittaja ja Tuotteista tähtituotteita -teoksen tyytyväinen lukija

Vastaa