Jarkko Kurvinen: Yrityksen markkinointiin eivät vanhat ajat enää koskaan palaa

b2bmarkkinoinnin&myynnin_pelikirja_300px

– Tulevaisuus kuuluu matemaattisille markkinoijille, jotka osaavat yhdistää analytiikan, teknologian ja luovuuden, sanoo palkittu tietokirjailija ja toimitusjohtaja Jarkko Kurvinen, joka auttaa yrityksiä ja asiantuntijoita rakentamaan myynti- ja markkinointikoneistoja sekä toimii asiakasyrityksissä ulkoistettuna markkinointipäällikkönä ja markkinoinnin toteutuskumppanina.

Kurviselta on viimeksi ilmestynyt teos B2B-markkinoinnin ja myynnin pelikirja, jonka hän on kirjoittanut yhdessä inbound- ja tulosvastuulliseen markkinointiin perehtyneen asiantuntijan Mikko Sepän kanssa. Nämä omia yrityksiään pyörittävät monitoimimiehet kirjoittivat kirjan siitä, kuinka yritysten olisi herättävä uuteen ajatteluun ja sen myötä tulevaan muutokseen, joka on jo alkanut ja leviää nopeasti lähitulevaisuudessa.

–  Ennen vanhaan riitti, kun yksilöllä oli ihmistuntemusta ja visuaalista silmää. Vanhastaan markkinoinnista vastaavat ovat olleet hyviä kuvaamataidossa, mutta matematiikka ei ole ollut vahvin laji. Nyt markkinointi on analyyttisten tieto-ohjautuneiden luovien pelikenttä, systemaattista tekemistä unohtamatta. Nyt on käynyt niin, että meidät on yllätetty tässä uudessa tilanteessa, jossa uusilla kolikoilla eivät enää myynti- ja markkinointipajatsot toimi, vaan tarvitaan uudet pelimerkit, sanoo Kurvinen.

Kurvinen näkee yritystoiminnan pelikentän niin, että yrityksessä pitäisi puhua rahaprosessista, joka yhdistää myynnin ja markkinoinnin saumattomasti yhteen. Markkinointikaan ei ole pelkkää viestintää vaan kattaa kaiken, mitä yritys tekee tai jättää tekemättä. Valitettavasti vielä nykyäänkin monissa yrityksissä markkinointi nähdään helposti tukitoimintona, joka kattaa lähinnä kaiken silmillä havaittavan, kuten mainokset, flyerit, tapahtumat ja messurekvisiitan.

Tosiasiassa markkinointi on erilaistavan asiakasarvon tuottamiseen suunnattu prosessi eli systemaattista tekemistä. Silloin se on mahdollista saada ulottumaan kaikkeen yrityksen toimintaan jatkumona. Kampanjoiden sijasta tuotetaan jatkuvasti lisää asiakasarvoa. Moderni markkinointi on ennen kaikkea ketterää tekemistä, jota ohjataan liiketoiminnan tavoitteista käsin.

–  Markkinoinnissa keskitytään vieläkin liikaa ostotapahtuman ympärille, vaikka parhaat tulokset saisi olemalla asiakkaan matkassa mukana aina tarpeen synnyttämisestä suositteluun asti. Silmäparien sijasta markkinoinnissa tulee mitata asiakkuuden hankintahintaa, kannattavuutta ja elinkaariarvoa, hän tiivistää.

Yleisesti luullaan, että kaikki asiakkaat ovat samanarvoisia, mutta Kurvisen mukaan näin asiaa ei voida enää lähestyä, jos halutaan kasvaa kannattavasti. Yritysten tulisi viedä transaktiomyynti itsepalvelukanaviin ja keskittää myyjien aika ratkaisu- ja arvomyyntiin. Yritysten verkkopalvelut voisivat tuottaa miljoonien myyntiä, jos niihin panostettaisiin niiden vaatimalla vakavuudella.

–  Eihän jenkkipilvipalveluitakaan pääosin tänne tarvitse käydä myymässä, vaan vakuutumme niiden verkkoläsnäolon perusteella, hän perustelee näkemystään.

Hänen mukaansa tulevaisuudessa menestyvät ne, jotka ottavat asiakasymmärryksen ja erilaistavan asiakasarvon toimintansa keskiöön ja hyödyntävät siihen liittyvää tietoaan arjessa. Tämä edellyttää yrityksiltä jatkuvaa oppimista, kokeilukulttuuria ja toimintatapojen muutosta.

–  Tässä työssä on ymmärrettävä, että kaikki viisaus ei asu omassa päässä. Omaa osaamista pitää koko ajan kartoittaa ja samalla kuulostella, mitä maailmalla tapahtuu, hän sanoo.

Vaikka Kurvinen luennoi itse paljon, hän myös pyrkii osallistumaan erilaisiin koulutuksiin ja seminaareihin niin paljon kuin aika antaa myöten. Viimeksi hän kävi kuuntelemassa alan huippuja Nordic Business Forumissa lokakuun alussa. Lisäksi hän lukee paljon alan kirjallisuutta ja toteaa, että hänen ja Sepän uudessa teoksessa käsiteltyjä näkemyksiä ei ole vielä muualla aikaisemmin julkaistu.

–  Haluan tuottaa muiden hyödyksi sellaista tietoa, jonka avulla yrityksissä resursoitaisiin työpanokset ja voimavarat oikeisiin asioihin. Tällä tavoin pidämme myös jatkossa ihmisiä jaksavina ja työkykyisinä, hän lisää ja kertoo aloittavansa tämän haastattelun loputtua seuraavan aamun esityksen viimeistelyn.

Käy kuuntelemassa YouTubessa, kun Mercuri International Oy:n Senior Consultant, Head of Marketing Ville Lintula haastattelee Kurvista 14.10.2016 teemalla Myynnin aamukahvit. Keskustelussa käydään läpi Nordic Business Forumin jälkitunnelmia. Kurvinen kertoo, mitä puheenvuoroissa nousi esille ja jäi kotiinviemisiksi myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta.

Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=D909SWzqOS8

Teksti: Taina Parviainen, KauppakamariTiedon päätoimittaja

Vastaa