4. luukku – Kohti unelmabisnestä

Ammattikirja.fi:n vuoden 2019 adventtikalenterissa seikkaillaan digimarkkinoinnin maailmassa. Kirjailija Minna Komulainen jakaa blogissa ajatuksiaan aiheesta ja siitä, mikä on trendinä tulevana vuonna. Lisää aiheesta on luettavissa hänen kirjassaan Menesty digimarkkinoinnilla.


 ”On kaksi tapaa laajentaa bisnestä. Tutki, missä olet hyvä ja laajenna siitä. Tai määrittele mitä asiakkaasi tarvitsevat ja työstä siitä askeleet taaksepäin nykyhetkeen, millaista uuden oppimista se vaatii.”- Jeff Bezos, Amazon

Vuodenvaihde on usein muutoksen aikaa. Oman liiketoiminnan uudelleen muotoilu voi auttaa eteenpäin. Miten hyödyntää olemassa olevia resursseja ja löytää alueita, mihin uutta osaamista voi lähteä kasvattamaan? Miten saada yrityksen organisaatiokulttuuri tukemaan muutosta?

Muutos lähtee näistä askelista:

  1. Unelmoi liiketoimintasi uudelleen
  2. Arvioi arvoketjusi uudelleen
  3. Tavoita asiakkaat uusilla tavoilla
  4. Rakenna organisaatiosi uudelleen

Liiketoiminnan uudelleen kuvittelu lähtee liikkeelle peruskysymyksestä: Missä liiketoiminnassa me olemme mukana? Miten tuottaa ja luoda arvoa? Liiketoimintaa kannattaa lähteä määrittelemään  asiakkaiden ympärille, ei tuotteiden tai kilpailijoiden perusteella.

Miten yritys löytää uusia malleja tuottaa asiakkaalle arvoa?

Painopisteenä on muutos tuotteesta palveluksi, Product-as-a-service. Saadaanko siihen tuotua elämystä, analysoitua asiakasdataa uudella tavalla tai tuotettua asiakaskeskeisiä innovaatioita? Ja mitä se vaatii organisaatiolta? Kirjassani Menesty digimarkkinoinnilla olen kuvannut, miten digiajassa voi rakentaa uusia liiketoimintamalleja asiakkaan tarpeiden pohjalta.

Alustamallit jatkavat kasvuaan. Ne lisäävät myyjien saavutettavuutta, luovat paremmin arvoa kuluttajille, laajentavat markkinoiden kasvua, lisäävät skaalautuvuutta, sitovat vähemmän pääomia ja mahdollistavat innovaatioita.

Näin alustamallia voi kehittää liiketoiminnaksi:

  • kasvattamalla kriittistä massaa
  • kehittämällä tai hankkimalla alustateknologian
  • kohdentamalla tiettyyn ryhmään ensin  
  • tarjoamalla alustan toiselle osapuolelle etuja niin, että se lisää kysyntää alustan toisella puolella
  • Freemium-mallilla saadaan käyttäjät omaksumaan alustan käyttö

Vaikka alustamalli ei ratkaisekaan kaikkien yritysten liiketoimintahaasteita, niin jotain ideaa siitä kannattaa poimia matkaan. Vaikka oma bisnes olisi jumissa, niin aina kannattaa miettiä, millainen olisi oma unelmabisnes, ja lähteä kasvattamaan sitä kohti unelmaa askel kerrallaan.

Konkreettisia työkaluja muutokseen ja innovointiin löytyy myös kirjastani Menesty digimarkkinoinnilla.

Lähde: Sunil Gupta. 2018. Driving digital strategy – A guide to Reimagining your business. Harvard Business Review Press. Boston. 267 s.


Minna Komulainen

Tekniikan tohtori, KTM Minna Komulainen on tutkinut digitalisaation mahdollisuuksia suomalaisissa pk-yrityksissä. Hän bloggaa digimarkkinoinnista, luovuudesta ja yrittäjyydestä digitaalinenliiketoiminta.fi-blogissa. Kauppakamarikustannus on julkaissut hänen  tietokirjansa Menesty digimarkkinoinnilla.

Joulukalenterin viikko vaille joulu -luukku

On_aika_muuttua_orig_resol300Viikko jouluun. Ulkona sateli äsken jotain lumen tyylistä, valkoista mutta ihan märkää. Kun lämpömittari näyttää reilusti plussaa, ei mäenlaskusta kannata ehkä ihan vielä haaveilla. Voi tuosta valkoisesta silti iloita, tai vaikka sen tuomasta raikkaasta ilmasta, jossa kävellessä voi iloita siitä, ettei ole hankkinut kumisaappaita turhaan.

Niin moni asia on näkökulmasta kiinni. Kuinka avoimesti suhtaudun uusiin asioihin, millä intentiolla teen työni? On aika muuttua -teoksen Johanna Hurmerinnalta ei avoimuutta, uuden oppimisen intoa ja oman osaamisen jakamisen riemua puutu. Kun tietää, mistä puhuu ja uskoo omaan asiantuntijuuteensa, pystyy omaa tietoaan jakamaan muiden iloksi.

Tänään Johanna iloitsee siitä, että sai yhden suuren stepin maaliin. Osakeyhtiön perustettua – vieläpä ennätysajassa. Neljässä päivässä! Toinen ilonaihe on uusi mahtava asiakas, jota Johanna saa auttaa ja palvella. Mikä nainen. ”Saada palvella” kertoo olennaisen Johannasta. Aina auttamassa, kannustamassa ja kääntämässä jokaisesta asiasta positiivisen puolen. Eiköhän oteta mallia?

– Piia Similä / Helsingin seudun kauppakamari